Úvod

Společně s Vámi vybereme nejvhodnější řešení pro projekt Vaší stavby, ať už se jedná o stavební úpravy stávající stavby nebo novostavbu.
Projekt navrhneme dle Vašich potřeb a přání, s ohledem na specifika navržených materiálů a dispozičního řešení stavby. Jako zákazník budete mít možnost kdykoliv projekt ovlivnit a vnést do něj vlastní prvky.

Jednání se stavebním úřadem Vám ulehčíme tím, že v případě Vašeho přání opatříme stanoviska dotčených orgánů a správců sítí technického vybavení, nutná pro územní a stavební řízení.

Na Vaše přání s Vámi budeme ve všech fázích projektu, od prvních návrhů projektu, přes realizaci projektu až po jeho kolaudaci.